Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo for Skolen ved Nordens Plads
Mobil menu

Principper og politikker

Skole-hjem-samarbejde

Vores overordnede værdier for skole-hjem-samarbejde er respekt, ligeværd og gensidig, rettidig information og vidensdeling for at kunne skabe læring og trivsel for det enkelte barn/elev. Vi har et gensidigt fokus på at udvikle faglighed, tolerance, tryghed og fællesskab. 

Link til principper for skole-hjem-samarbejde på SvNP

Antimobbestrategi

På Skolen ved Nordens Plads bestræber vi os på at skabe de bedst mulige forudsætninger for at understøtte hver enkelt elevs faglige, sociale og psykiske trivsel. Vi prioriterer fællesskabet og har et øget fokus på at skabe rammer, der giver mulighed for at eleverne kan deltage i og føle sig som en del af et positivt fællesskab. 

Målet med vores antimobbestrategi er dels at have et fælles fundament for trivselsarbejde på skolen og derudover at have et konkret udgangspunkt for de indsatser, vi sætter i værk, hvis vi oplever mistrivsel eller mobning i et elevfællesskab. Vi overholder lovkravet om, at der skal iværksættes en handlingsplan indenfor 10 arbejdsdage, hvis/når der bliver gjort opmærksom på en konkret mobbeproblematik i en børnegruppe. 

Link til antimobbestrategi på SvNP