Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo for Skolen ved Nordens Plads
Mobil menu

Værdier

Det pædagogiske personale på Skolen ved Nordens Plads, består primært af specialuddannede lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere, der er organiserede i mindre tværprofessionelle teams omkring de enkelte børnegrupper.

Kerneopgaven er, at vi i tæt samarbejde med børn og familier, skaber de bedst mulige vilkår for at det enkelte barns unikke potentialer kan udfolde sig

Det betyder at børn og unge møder disse bærende værdier i deres hverdag:

  • Børn og unges potentiale får de bedst mulige vilkår for udfoldelse i fællesskabet
  • Børn og unge bliver mødt på deres ressourcer
  • Børn og unge trives i fællesskaberne i deres dagligdag
  • Børn og unge føler sig værdsat
  • Børn og unge føler sig som aktive medskabere af eget liv
  • Børn og unge føler sig som en aktiv og betydende del af fællesskabet (inkluderet)
  • Børn og unge har forståelse for de rammer og vilkår de lever under – og de muligheder det giver

Vores personale er specialister i at skabe trivsel og læreprocesser for det enkelte barn i skolens fællesskaber.

En konsekvens af at vi har udgangspunkt i det unikke barns ressourcer, er at personalet har et solidt kendskab til de særlige udfordringer vores børn og unge har og en solid viden og praksiserfaring med, hvad der skal til for at skabe udvikling og trivsel.

Samarbejde med familier


Vores børn og unges særlige behov for støtte, guidning og omsorg, gælder i rigtig mange af livets aspekter.

Vi skaber de bedste betingelser for vores fælles børn og unge, hvis vi har et helhedssyn på dem. Vi arbejder derfor i så vid udstrækning som muligt på, at de fagprofessionelle og familiernes samlede  viden og erfaringer med børnene, skal sættes i spil i et forpligtende samarbejde. Sammen kan vi mere end hver for sig.

Det betyder, at man som forældre på Skolen ved Nordens Plads, vil opleve;

  • At blive inddraget i vores forståelse af børnene
  • En tæt dialog og viden-deling med det tætte personale
  • Et højt informationsniveau om hverdagen på skolen

For at understøtte dette, er der på skolen ansat en række specialpædagogiske vejledere og undervisningsvejledere. De udgør skolens videns- og kompetencecenter og sikrer at personale og ledelse har adgang til den nyeste viden og at denne viden forankrer sig i den daglige praksis.

Dette foregår i tæt samarbejde med, psykologer, fysioterapeuter og talepædagoger fra kommunens Pædagogiske Psykologiske Rådgivning.