Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo for Skolen ved Nordens Plads
Mobil menu

Skolens børn og unge

På Skolen ved Nordens Plads modtager vi elever med mange forskellige behov og forudsætninger.

Skolens børn og unge er indskrevet med udgangspunkt i at deres vanskeligheder er beskrevet som;

 • Svære generelle indlæringsvanskeligheder

 • Gennemgribende udviklingsforstyrrelser

 • Sociale og følelsesmæssige vanskeligheder med behandlingsbehov.

Alle børn på skolen har et helhedstilbud. Det betyder at skole og fritidstilbud er sammenflettede med henblik på at give børnene en sammenhængende og meningsfyldt hverdag.

Skolens virke bygger på helhedstanken. Det forstås som at alle arbejder ud fra et helhedssyn omkring børnenes udvikling og hverdag, samt følgende værdier:

 • Alle børn er medborgere

 • Børn, er først og fremmest børn. Ikke deres vanskeligheder

 • Alle børn har unikke måder at være og lære på

 • Børn udvikler sig, når vi møder dem hvor de er – og som de er

Medborgerskab og inklusion

Fra bruger til borger – Fra tilskuer til deltager

Vi ser alle børn på Skolen ved Nordens Plads, som medborgere med rettigheder, pligter og muligheder på lige fod med det øvrige samfund, og i alle livets aspekter. Det er vores opgave, at understøtte deres vilje og evne til at træffe beslutninger og at handle på egen og fællesskabet vegne.

 • Vi vil understøtte at det enkelte barn og den enkelte unge, udvikler de sociale, personlige og faglige kompetencer, der tilskynder til at stræbe efter de mål og drømme, de sætter sig.

 • Vi vil arbejde aktivt på at skabe refleksion, forandring og forståelse i det samfund, som vores børn og unge skal indgå i. Dermed skabes de rette rammer for inklusion.

Det betyder at vi gør os umage med at:

 • at se og være nysgerrige på børn og unges potentiale og ressourcer

 • at det vi lærer børnene, kan bruges af dem selvstændigt – også uden for skolen

 • at skabe fællesskaber hvor alle børn trives.

 • at lade børn og unge møde den verden hvor de skal bruge deres kompetencer.