Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo for Skolen ved Nordens Plads
Mobil menu

Skolens pædagogiske grundlag

Vi ser alle børn på Skolen ved Nordens Plads som medborgere med rettigheder, pligter og muligheder på lige fod med det øvrige samfund og i alle livets aspekter. Det er vores opgave at understøtte deres vilje og evne til at træffe beslutninger og at handle på egne og fællesskabets vegne. Vi vil understøtte, at det enkelte barn og den enkelte unge udvikler de sociale, personlige og faglige kompetencer, der fremmer de mål og drømme, de sætter sig. Vi arbejder i det daglige med mentalisering og visuel struktureret pædagogik, og vi vil arbejde aktivt på at skabe refleksion, forandring og forståelse i det samfund, som vores børn og unge skal indgå i. Dermed skabes de rette rammer for inklusion. På Skolen ved Nordens Plads arbejder vi ud fra tilgangen og børnesynet i Low Arousal: Børn gør det godt, når de kan.