MENU
Aula_close Layer 1
Logo for Skolen ved Nordens Plads
Mobil menu

Faktuelle oplysninger

På Skolen ved Nordens Plads er der pr. 1.8.2020 indskrevet 212 elever. 152 drenge og 60 piger.

Den gennemsnitlige klassekvotient er 8.48 elev, men i de fleste klasser er der mellem 6-8 elever.

På Skolen ved Nordens Plads er det sådan at vi har 1 computer til hver enkel elev. Dog vil der være undtagelser, der hvor vi har vurderet at eleven er bedre tjent med eksempelvis en iPad eller andet udstyr.

Vores PCer bliver løbende udskiftes som en del af Frederiksberg Kommunes IT strategi.

På skolen er der pr. 1.8.2020 ansat 51 lærere og 52 pædagoger.

Derudover har vi en bred stab af medhjælpere, psykologer og andet fagpersonale tilknyttet skolen.