MENU
Aula_close Layer 1
Logo for Skolen ved Nordens Plads
Mobil menu

Skolebestyrelsen medlemmer

Skolebestyrelsen er et vigtigt organ, bredt sammensat af forældre til elever på skolen samt personale.

Medlemmerne har været på valg og sidder i en periode af 4 år. Bestyrelsen mødes 5-6 gange årligt

Sammensætningen er følgende:

7 forældrerepræsentanter og 3 medarbejderrepræsentanter samt 2 fra sekretariatet

  

Peter Michael Hansen Lars Kraght Eric Longin

Peter Michael Hansen
Formand

Lars Krag Hansen
Forældrerepræsentant

Eric Longin
Forældrerepræsentant

 

dame Barbara Petersen Betina Shange

Helle Bjerregård
Forældrerepræsentant

Barbara Petersen
Forældrerepræsentant

Betina Shange
Forældrerepræsentant

 

Rikke Rask Ib HUmmelgaard Jeppe Villumsen

Rikke Rask
Forældrerepræsentant

Ib Hummelgaard
Medarb.repræsentant

Jeppe Villumsen
Medarb.repræsentant

 

 

Per Mikkelsen Henrik Gerlufsen Noah Shange

Per Mikkelsen
Sekretariat

Henrik Gerlufsen
Sekretariat

Noah Shange
Elevrepræsentant