MENU
Aula_close Layer 1
Logo for Skolen ved Nordens Plads
Mobil menu

Skolens vejlederteam

Her finder du kontaktoplysningerne på skolens vejlederteam

Søs

Søs Norup - pædagogisk vejleder
Mail: sono02@frederiksberg.dk

Tilbyder vejledning af pædagogisk personale samt lærere,
indenfor varierede pædagogiske spørgsmål.
Herudover kursus og temaafholdelse indenfor
pædagogisk praksis, samt emner af relevans for
autismeproblematikker mv.

   
Morten Jacobsen

Morten Jacobsen - Pædagogisk it vejleder & webmaster

Email: mortenjacobsen@svnp.dk

Tilbyder vejledning til skolens personale, elever og forældre
i brug af skolens it udstyr samt programmer. Er Aula administrator
og webmaster samt medansvarlig for driften af skolens mediecenter.
Beskæftiger sig desuden med de muligheder som ny teknologi
bringer for børn med særlige behov.
Arrangerer også konferencer og præsentationer omkring
teknologi og specialundervisning.

Jette Tøjner

Jette Tøjner - Pædagogisk vejleder & bibliotekar

Email: jette.toejner@skolekom.dk

Administrerer skolens fysiske og virtuelle læremidler både inden
for det faglige og sociale område.
Formidler dem til personalet samt vejleder i brugen af disse læremidler.
Er desuden administrator og ansvarlig for brugen af Min uddannelse.

Jette Skov

Jette Skov - Læselærer

Email: jette.skov1@skolekom.dk

Tilbyder vejledning af personale omkring læsning, modellerer undervisning
i klasserne i længere forløb, bl.a. i forbindelse med faglig læsning.
Sørger for de kommunale tests og individuelle tests,
varetager individuel undervisning af elever, medansvarlig for skolens
læsehandleplan. Udreder omkring dysleksi og deltager i møder omkring elever i læsevanskeligheder.

 

 

Helle Dalgaard - Seksualvejleder

Email: hell9612@frbskole.dk

Står for koordineringen af seksualundervisningen i klasserne. Står desuden til rådighed for sparring
og vejledning for både personale og forældre inden for problematikker. der vedrører den seksuelle udvikling hos eleverne på skolen.

 

 

Bjarke Glashoff - Matematikvejleder